ထိုင်းကို ရောက်ရင် ဆောင်ရန်နဲ့ ရှောင်ရန်များ

ထိုင်းတွေဟာ နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ “ဆဝါဒီခပ်” ဆိုတဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်သံနဲ့အတူ လက်အုပ်ချီ နှုတ်ဆက်လေ့ ရှိပါတယ်

Your Thoughts …

Recommended