ငါ့သားများ စစ်ထဲဝင်ရင်လေ (၁)

အာဏာမသိမ်းမီ မြန်မာစစ်တပ်သို့ ဝင်ရောက်သူ လူငယ်များ/ Borgen Magazine

Your Thoughts …

Recommended