ထိုင်းမြောက်ပိုင်း လေထုညစ်ညမ်းမှု တရားခံဘယ်သူတွေလဲ

ဒွိုင်ဆူထက်တောင်ပေါ်မှနေ၍ ချင်းမိုင်မြို့ကို မတ်လ ၅ ရက်နေ့ (PM 2.5 အဆင့် ၇၀ ဒသမ ၉) နှင့် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ (PM 2.5 အဆင့် ၁၁၄ ဒသမ ၄) တို့က မြင်ရပုံကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားစဉ် / Gary Boyle

Your Thoughts …

Recommended