လူထု မပါဝင်သော တော်လှန်သင်္ကြန် (သို့မဟုတ်) စစ်အုပ်စု၏ ကွက်ကျားမိုး သင်္ကြန်

၂၀၂၁ ခုနှစ် သင်္ကြန်ကာလ တွေ့ရသော အတာအိုးသပိတ်

Your Thoughts …

Recommended