မျိုးဆက်ကွာဟမှုက ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ဩဇာကြီးနိုင်

Move Forward Party မှ မစ္စတာ ပီတ လမ်ဂျာရွန်ရက်၊ ဖွေထိုင်းပါတီမှ မစ္စ ပေတောင်တန် ရှင်နာဝပ်နှင့် ထိုင်းနေးရှင်းပါတီမှ မစ္စတာ ပရာယွတ် ချန်အိုချာ / Thai PBS

Your Thoughts …

Recommended