ရွေးကောက်ပွဲဖြင့် ကမ္ဘာသို့ လိမ်မည့် စစ်ကောင်စီအကြံ ကျဆုံးခန်း

၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရမှုကို ရန်ကုန်တွင် အောင်ပွဲခံနေသည့် NLD ထေက်ခံသူများ / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended