ကရင်နီစစ်မျက်နှာကို ဆန်းစစ်ခြင်း အပိုင်း (၁)

KNDF တနှစ်ပြည့် စစ်ရေးပြပွဲ / KNDF Battalion 5

Your Thoughts …

Recommended