အပူလှိုင်း အာရှတွင် ကျရောက်နေပြီး အခြေအနေ ဆိုးရွားနိုင်

ရန်ကုန်မြို့မှ ပြည်သူအချို့ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် / AFP

Your Thoughts …

Recommended