အာဏာရှင်လက်အောက် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အလုပ်သမားထုရဲ့အသံ

၂၀၂၀ ခုနှစ် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် တွေ့ရသည့် အထည်ချုပ်လုပ်သားများ(ဧရာဝတီ)

Your Thoughts …

Recommended