စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို AA မည်သို့အသုံးချသနည်း

တပ်တော်ရက္ခိုင့် (AA) ၏ စစ်သင်တန်းဆင်းပွဲတခု

Your Thoughts …

Recommended