စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ မလာဘံနိုင်တဲ့ အာရောဂျံ

ရန်ကုန် အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီး အတွင်းမြင်ကွင်းတခု

Your Thoughts …

Recommended