မြွေတွေ့လျှင် ‘မြွေမင်းသမီး’ ကို ခေါ်ပါ

“မြွေတွေက မလှည့်စားတတ်လို့ ကျမ သူတို့ကိုသဘောကျတယ်” ဟု မရွှေလဲ့က ပြောသည် / AFP

Your Thoughts …

Recommended