လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု စက်ကွင်းထဲက သံလွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဥယျာဉ်

သံလွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဥယျာဉ်အတွင်းရှိ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများစခန်းတခု ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လက လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ခိုလှုံပုန်းရှောင်နေသူများ / KESAN

Your Thoughts …

Recommended