တရုတ်ခြံစည်းရိုးနှင့် လူကုန်ကူးမှု ဗဟိုချက်ဖြစ်လာသည့် မြန်မာနယ်စပ်

ဗီယက်နမ်၊ လာအိုနှင့် မြန်မာတို့တလျှောက် တရုတ်က ကာထားသည့် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး တစိတ်တပိုင်း / Blue Dragon Children’s Foundation

Your Thoughts …

Recommended