ဇော်တူးဆိုင်း

ဇော်တူးဆိုင်း

ဇော်တူးဆိုင်းသည် ဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့် မြန်မာ့မူဝါဒရေးရာ အင်စတီကျု (MPI) ကို တည်ထောင်သူနှင့် ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည်။

Recommended