Advanced

နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း

11.8k
သူ့အတွေး သူ့အမြင်
အရှုံးပေါ်နေသည့် စက်ရုံများကို ရပ်တံ့ထားပြီး ဝန်ထမ်းများကိုသာ လစာ ဆက်လက်ပေးနေ၍ မည်သို့ ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကိုလည်း စဉ်းစားနေဟန်တူသည်။