Advanced

လားရှိုးမြို့က ဆေးဖြတ်စခန်း (သို့) "ဘဝသစ်"မှာ ဘဝသစ်ကို စကြမည့်သူများ

5.4k
Photo Essay
အဲဒီအထဲက တစ်ခုက “ဘဝသစ်” ဆေးဖြတ် စခန်းပါ။ “ဘဝသစ် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပရဟိတအသင်း”ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဦးရန်လီရွှေဆိုသူက တည်ထောင်ပါတယ်