Advanced

စစ်အာဏာသိမ်းမှုက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မိုင်းကွင်းတခုဖြစ်လာ

12.8k
ဆောင်းပါး
အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် အခြားအရပ်သားခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးမှုသည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလာမှု လမ်းကြောင်းကို ခြိမ်းခြောက်နေသည်။