Advanced

စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ရိုက်ခတ်ချက် ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်

3
ဆောင်းပါး
မြန်မာသည် ကမ္ဘာတွင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဒဏ် အဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်ရသော နိုင်ငံများတွင် ပါဝင်သည်။