Advanced

မြန်မာစစ်တပ်က တာဝန်ခံရမည်ဟု ရှမ်းလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်ပြော

40.9k
သတင်း
မြန်မာစစ်တပ်အနေဖြင့် ၎င်း၏ လူသားမျိုးနွယ် အပေါ်ဆန့်ကျင်သည့် ရာဇဝတ်မှုများအတွက် တာဝန်ခံရမည်ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်က သတိပေးလိုက်သည်။