Advanced

နျူကလီးယား လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး မြန်မာဆီက ရတဲ့ သင်ခန်းစာ

32.5k
ဆောင်းပါး
၂၀၀၀ နှစ်များ အစောပိုင်း မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နျူကလီးယား ရည်မှန်းချက်က နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အဝိုင်းအတွက် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။