ပြည်တွင်း၌ ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်

၂၀၂၁ ခုနှစ်က တွေ့ရသည့် ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့ရသည် စားသောက်ကုန်နှင့် လူသူကုန်းရောင်းသည့် ကုန်စုံဆိုင်တဆိုင် / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended