စင်ကာပူကုမ္ပဏီ Keppel Land က မြန်မာမှ ပြန်ထွက်

Keppel Land သည် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ကို ကွပ်ကဲနေခဲ့ပြီး ၂၉ ထပ်မြင့်သော ဟိုတယ်အဆောက်အဦးသစ်ကိုလည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီး ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်

Your Thoughts …

Recommended