စက်သုံးဆီ ပြတ်လပ်လာ၍ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ဝယ်ယူခွင့်ရနေ

ရန်ကုန်အပါအဝင် နယ်မြို့များတွင် ပရီမီယံဒီဇယ်နှင့် အောက်တိန်းစက်သုံးဆီ ပြတ်လာနေပြီး အကန့်အသတ်နှင့် ဝယ်နေရ / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended