မီးမပေးနိုင်ခြင်းက နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကို ပိုဆိုးစေ

မြန်မာနိုင်ငံ ညအချိန် မီးပေးနိုင်မှုအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံ(ယာ)နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလက ပုံ (ဝဲ) နှိုင်းယှဉ်ထားစဉ်/NASA Worldview

Your Thoughts …

Recommended