တဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ဖြစ်လာရခြင်း နောက်ကွယ်

အမေရိကန် တဒေါ်လာ ပြင်ပပေါက်ဈေး ၃၀၀၀ ရောက်ပြီ / AFP

Your Thoughts …

Recommended