လေးလခံ ငြိမ်းချမ်းရေး

24 December 2018 - ဆွေသား
(ကာတွန်း - ဆွေသား/ဧရာဝတီ)

Latest Cartoons

သနားတယ်
သနားတယ်
ရွာကြိုက်
ရွာကြိုက်
အကယ်ဒမီ
အကယ်ဒမီ
ဘုရားလည်း မကယ်နိုင်
ဘုရားလည်း မကယ်နိုင်
လိုင်စင်မဲ့များ သတိထား
လိုင်စင်မဲ့များ သတိထား
အတူတူနဲ့ အနူနူ
အတူတူနဲ့ အနူနူ
မောတော့မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူး
မောတော့မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူး
ခေတ်သစ် ပုဏ္ဍားများ
ခေတ်သစ် ပုဏ္ဍားများ
၏သည်မရွေး
၏သည်မရွေး
တယောက်တည်း ပျင်းတယ်
တယောက်တည်း ပျင်းတယ်
လွတ်သွားတဲ့ ငါးက ပိုကြီးတယ်
လွတ်သွားတဲ့ ငါးက ပိုကြီးတယ်
အမှိုက်ဖွတယ်
အမှိုက်ဖွတယ်