လွတ်သွားတဲ့ ငါးက ပိုကြီးတယ်

14 March 2019 - ဝေး
ဝေး/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

ချွေတာကြ
ချွေတာကြ
ပူတယ်လေ ဆယ်နွေကဲ
ပူတယ်လေ ဆယ်နွေကဲ
ခုတ်မယ် ထစ်မယ် ပါးပါးလှီးမယ်
ခုတ်မယ် ထစ်မယ် ပါးပါးလှီးမယ်
ပန်းချစ်သူ
ပန်းချစ်သူ
အတက်နဲ့ အဆင်း
အတက်နဲ့ အဆင်း
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်
ရှောင်လေဝေးဝေး
ရှောင်လေဝေးဝေး
မြန်မာ မြန်မာ ဒုန်း ဒုန်း (ကာတွန်း - သာလှ/ဧရာဝတီ)
မြန်မာ မြန်မာ ဒုန်း ဒုန်း (ကာတွန်း - သာလှ/ဧရာဝတီ)
သနားတယ်
သနားတယ်
ရွာကြိုက်
ရွာကြိုက်
အကယ်ဒမီ
အကယ်ဒမီ
ဘုရားလည်း မကယ်နိုင်
ဘုရားလည်း မကယ်နိုင်