လိုင်စင်မဲ့များ သတိထား

21 March 2019 - လူကြီးမင်း
လူကြီးမင်း/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

ပူတယ်လေ ဆယ်နွေကဲ
ပူတယ်လေ ဆယ်နွေကဲ
ခုတ်မယ် ထစ်မယ် ပါးပါးလှီးမယ်
ခုတ်မယ် ထစ်မယ် ပါးပါးလှီးမယ်
ပန်းချစ်သူ
ပန်းချစ်သူ
အတက်နဲ့ အဆင်း
အတက်နဲ့ အဆင်း
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်
ရှောင်လေဝေးဝေး
ရှောင်လေဝေးဝေး
မြန်မာ မြန်မာ ဒုန်း ဒုန်း (ကာတွန်း - သာလှ/ဧရာဝတီ)
မြန်မာ မြန်မာ ဒုန်း ဒုန်း (ကာတွန်း - သာလှ/ဧရာဝတီ)
သနားတယ်
သနားတယ်
ရွာကြိုက်
ရွာကြိုက်
အကယ်ဒမီ
အကယ်ဒမီ
ဘုရားလည်း မကယ်နိုင်
ဘုရားလည်း မကယ်နိုင်
လိုင်စင်မဲ့များ သတိထား
လိုင်စင်မဲ့များ သတိထား