ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်

4 April 2019 - နေညိုအေး
နေညိုအေး/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

တော်သေးတယ်
တော်သေးတယ်
ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်
ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်
ငြိမ်းချမ်းရေး
ငြိမ်းချမ်းရေး
မနောင်းသေးပါဘူး
မနောင်းသေးပါဘူး
လာနေပြီ
လာနေပြီ
ဒိုးရတော့မယ်
ဒိုးရတော့မယ်
မမြင်တာကြာပြီ
မမြင်တာကြာပြီ
ကြိုဆိုပါတယ်
ကြိုဆိုပါတယ်
ကာတွန်း ၃၁ နှစ်လည်း တိုင်ခဲ့ပြီ
ကာတွန်း ၃၁ နှစ်လည်း တိုင်ခဲ့ပြီ
ဆေးမတိုးတော့
ဆေးမတိုးတော့
အဟောင်းမှ အသစ် ရှစ်ဆယ့်ရှစ်
အဟောင်းမှ အသစ် ရှစ်ဆယ့်ရှစ်
ဟန်ချက်
ဟန်ချက်