စမတ်အစိုးရ

15 May 2019 - သီဟ(စခန်းသစ်)
သီဟ(စခန်းသစ်)/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး
ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး
ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေဝေ
ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေဝေ
ကတိတွေ မထားချင်တော့ဘူး
ကတိတွေ မထားချင်တော့ဘူး
မြို့မှာတောင် မလာတာ
မြို့မှာတောင် မလာတာ
ရာဇဝတ်ဘေး ပြေးရင်လွတ်
ရာဇဝတ်ဘေး ပြေးရင်လွတ်
လုံးဝ လက်မခံဘူး
လုံးဝ လက်မခံဘူး
အားကိုးပါရစေ
အားကိုးပါရစေ
သင်ခဏ်းစာ
သင်ခဏ်းစာ
ငါတို့နိုင်တယ်
ငါတို့နိုင်တယ်
မြက်စားတော့မယ်
မြက်စားတော့မယ်
အတူတူပဲ
အတူတူပဲ
စူးပါေစသား
စူးပါေစသား