ရေမြင့်လာပြီ

4 July 2019 - မင်းထက်လူ
မင်းထက်လူ/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

အမျှယူတော်မူကြပါကုန်
အမျှယူတော်မူကြပါကုန်
ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး
ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး
စမတ်စီးတီးရဲ့ ပတ်လည်တခို
စမတ်စီးတီးရဲ့ ပတ်လည်တခို
မျှော်သာမျှော်သည် မပေါ်ပြီ
မျှော်သာမျှော်သည် မပေါ်ပြီ
ဗစ်တိုးရီးယား ဒုန်း ဒုန်း
ဗစ်တိုးရီးယား ဒုန်း ဒုန်း
ရင်ကွဲနာ
ရင်ကွဲနာ
အချစ်ဟာ ခါး
အချစ်ဟာ ခါး
အပြောင်းအလဲတွေ တကယ်များ
အပြောင်းအလဲတွေ တကယ်များ
ကာတွန်း ချိန်ခွင်မဲ့
ကာတွန်း ချိန်ခွင်မဲ့
ရထားဖြစ်လား
ရထားဖြစ်လား
အလိုက်သိကြ
အလိုက်သိကြ
ဆေးထိုးသတ်မှာလား
ဆေးထိုးသတ်မှာလား