အမှာစကား

18 July 2019 - ရွှေဗိုလ်
ရွှေဗိုလ်/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

ချိုင်းနားမိတ် ငြိမ်းချမ်းရေး ရပြီ
ချိုင်းနားမိတ် ငြိမ်းချမ်းရေး ရပြီ
ကြွေးရှင်ကြီး
ကြွေးရှင်ကြီး
ကာတွန်း တရုတ်သမ္မတကြီးအား ကြိုဆိုပါ၏
ကာတွန်း တရုတ်သမ္မတကြီးအား ကြိုဆိုပါ၏
ကာတွန်း ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ကားစီးနိုင်မည်
ကာတွန်း ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ကားစီးနိုင်မည်
ပေါင်ချိန်ရော မပါဘူးလား
ပေါင်ချိန်ရော မပါဘူးလား
နဂါးနီ တန်ခိုးနဲ့ အကျိုးထူးပေးတော့မယ်
နဂါးနီ တန်ခိုးနဲ့ အကျိုးထူးပေးတော့မယ်
အကုန်ဝယ်မယ်
အကုန်ဝယ်မယ်
ကားပါမစ်နဲ့အတူတကွ ရပ်တည်ကြ
ကားပါမစ်နဲ့အတူတကွ ရပ်တည်ကြ
သူရဲကောင်းများ မွေးဖွားသည်
သူရဲကောင်းများ မွေးဖွားသည်
ပစ်မှတ်
ပစ်မှတ်
ငါ့ကျောင်းငါဖွင့်
ငါ့ကျောင်းငါဖွင့်
သတိ၊ အန္တရာယ်ရှိသည်
သတိ၊ အန္တရာယ်ရှိသည်