မနောင်းသေးပါဘူး

15 August 2019 - ကိုခေတ်
ကာတွန်း - ကိုခေတ်/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ
ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ
ရှေ့သွားနောက်လိုက်
ရှေ့သွားနောက်လိုက်
ကာတွန်း ညီအကိုတွေပါ
ကာတွန်း ညီအကိုတွေပါ
ချိုချဉ်မဟုတ်ဘူး
ချိုချဉ်မဟုတ်ဘူး
ဝမ်းချုပ်နေသလား
ဝမ်းချုပ်နေသလား
ဒီတခါ ဒို့အလှည့်
ဒီတခါ ဒို့အလှည့်
လက်ကျန်နှစ်မှာ လက်ကျန်ဘတ်ဂျက်နဲ့
လက်ကျန်နှစ်မှာ လက်ကျန်ဘတ်ဂျက်နဲ့
ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါ
ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါ
ကာတွန်း ရောင်နီ
ကာတွန်း ရောင်နီ
ကြိုးစားနေပါတယ်
ကြိုးစားနေပါတယ်
ပြုံးထားနော်
ပြုံးထားနော်
တိုင်ပတ်ချိန်တိုင်ပြီ
တိုင်ပတ်ချိန်တိုင်ပြီ