တော်သေးတယ်

21 August 2019 - ကိုခေတ်
ကိုခေတ်/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

မျှော်သာမျှော်သည် မပေါ်ပြီ
မျှော်သာမျှော်သည် မပေါ်ပြီ
ဗစ်တိုးရီးယား ဒုန်း ဒုန်း
ဗစ်တိုးရီးယား ဒုန်း ဒုန်း
ရင်ကွဲနာ
ရင်ကွဲနာ
အချစ်ဟာ ခါး
အချစ်ဟာ ခါး
အပြောင်းအလဲတွေ တကယ်များ
အပြောင်းအလဲတွေ တကယ်များ
ကာတွန်း ချိန်ခွင်မဲ့
ကာတွန်း ချိန်ခွင်မဲ့
ရထားဖြစ်လား
ရထားဖြစ်လား
အလိုက်သိကြ
အလိုက်သိကြ
ဆေးထိုးသတ်မှာလား
ဆေးထိုးသတ်မှာလား
ဂြိုလ်တုတောင် ပိုင်နေပြီ
ဂြိုလ်တုတောင် ပိုင်နေပြီ
လက်နက်မဲ့ အရပ်သားများကို အနိုင်ကျင့်တာတွေလည်း ရပ်
လက်နက်မဲ့ အရပ်သားများကို အနိုင်ကျင့်တာတွေလည်း ရပ်
လခပေးရန် လို မလို
လခပေးရန် လို မလို