နားလည်မှု လွဲမှားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း

1 December 2019 - လူကြီးမင်း
နားလည်မှု လွဲမှားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း (ကာတွန်း - လူကြီးမင်း/ဧရာဝတီ)

Latest Cartoons

ကြွပါဆရာ
ကြွပါဆရာ
ရှက်ကြပါ
ရှက်ကြပါ
ငွေများတရားနိုင်
ငွေများတရားနိုင်
ရန်ကုန်သားလေးတွေပါ
ရန်ကုန်သားလေးတွေပါ
စာသားသစ်
စာသားသစ်
ကျောင်းပြောင်းမယ်
ကျောင်းပြောင်းမယ်
ရန်ကုန်လေထုညစ်ညမ်းရခြင်း အကြောင်းရင်း
ရန်ကုန်လေထုညစ်ညမ်းရခြင်း အကြောင်းရင်း
ပြောင်းလဲတာကြာပြီ
ပြောင်းလဲတာကြာပြီ
အဟွတ်အဟွတ်
အဟွတ်အဟွတ်
စီးပွားရေးသမားကြီးပါ
စီးပွားရေးသမားကြီးပါ
ဝူဟန်တုတ်ကွေးနှင့် သူ၏ ပညာရှိများ
ဝူဟန်တုတ်ကွေးနှင့် သူ၏ ပညာရှိများ
အချိုကြိုက်သူများ
အချိုကြိုက်သူများ