ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါ

6 January 2020 - ရွှေဗိုလ်
ရွှေဗိုလ်/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

တာဝန်နဲ့ ဝတ္တရားအတိုင်း
တာဝန်နဲ့ ဝတ္တရားအတိုင်း
ပြန်ပစ်မလား၊ ပြန်ချစ်မလား
ပြန်ပစ်မလား၊ ပြန်ချစ်မလား
အရင်လိုယူဦးမလား
အရင်လိုယူဦးမလား
ချိုင်းနားမိတ် ငြိမ်းချမ်းရေး ရပြီ
ချိုင်းနားမိတ် ငြိမ်းချမ်းရေး ရပြီ
ကြွေးရှင်ကြီး
ကြွေးရှင်ကြီး
ကာတွန်း တရုတ်သမ္မတကြီးအား ကြိုဆိုပါ၏
ကာတွန်း တရုတ်သမ္မတကြီးအား ကြိုဆိုပါ၏
ကာတွန်း ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ကားစီးနိုင်မည်
ကာတွန်း ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ကားစီးနိုင်မည်
ပေါင်ချိန်ရော မပါဘူးလား
ပေါင်ချိန်ရော မပါဘူးလား
နဂါးနီ တန်ခိုးနဲ့ အကျိုးထူးပေးတော့မယ်
နဂါးနီ တန်ခိုးနဲ့ အကျိုးထူးပေးတော့မယ်
အကုန်ဝယ်မယ်
အကုန်ဝယ်မယ်
ကားပါမစ်နဲ့အတူတကွ ရပ်တည်ကြ
ကားပါမစ်နဲ့အတူတကွ ရပ်တည်ကြ
သူရဲကောင်းများ မွေးဖွားသည်
သူရဲကောင်းများ မွေးဖွားသည်