စာသားသစ်

18 February 2020 - မင်းထက်လူ

Latest Cartoons

ကာတွန်း ဥပဒေနဲ့အညီ
ကာတွန်း ဥပဒေနဲ့အညီ
ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ
ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ
ဒို့လည်းပါမယ်
ဒို့လည်းပါမယ်
စိတ်ညစ်နေသလား
စိတ်ညစ်နေသလား
ကာတွန်း အရေးကြီးတယ်
ကာတွန်း အရေးကြီးတယ်
နင်လားဟဲ့ ကိုဗစ်-၁၉
နင်လားဟဲ့ ကိုဗစ်-၁၉
အစီအစဉ်အတိုင်း
အစီအစဉ်အတိုင်း
ပိုးရေးထက် ဝမ်းရေးခက်
ပိုးရေးထက် ဝမ်းရေးခက်
ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါ
ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါ
ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင်
ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင်
အမေရိကန် ပထမ
အမေရိကန် ပထမ
သေသော်မှတည့် ဪ ကောင်း၏
သေသော်မှတည့် ဪ ကောင်း၏