ဒို့လည်းပါမယ်

19 May 2020 - မောင်မောင်ဖောင်တိန်

Latest Cartoons

ကျွဲနှစ်ကောင်ကြားက မြေစာပင်
ကျွဲနှစ်ကောင်ကြားက မြေစာပင်
မြေအောက်မြို့တော်သားလေးပါ
မြေအောက်မြို့တော်သားလေးပါ
မိမိတို့အနေဖြင့် စိုးရိမ်မိကြောင်း
မိမိတို့အနေဖြင့် စိုးရိမ်မိကြောင်း
ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ပြီဆို
ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ပြီဆို
ကာတွန်း ဥပဒေနဲ့အညီ
ကာတွန်း ဥပဒေနဲ့အညီ
ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ
ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ
ဒို့လည်းပါမယ်
ဒို့လည်းပါမယ်
စိတ်ညစ်နေသလား
စိတ်ညစ်နေသလား
ကာတွန်း အရေးကြီးတယ်
ကာတွန်း အရေးကြီးတယ်
နင်လားဟဲ့ ကိုဗစ်-၁၉
နင်လားဟဲ့ ကိုဗစ်-၁၉
အစီအစဉ်အတိုင်း
အစီအစဉ်အတိုင်း
ပိုးရေးထက် ဝမ်းရေးခက်
ပိုးရေးထက် ဝမ်းရေးခက်