ပျော်တယ်ဟေ့ ပျော်တယ်ဟေ့

10 November 2020 - လဂွန်းအိမ်

Latest Cartoons

ခုတ်မယ် ထစ်မယ် ပါးပါးလှီးမယ်
ခုတ်မယ် ထစ်မယ် ပါးပါးလှီးမယ်
ကာတွန်း ဈေးသည်ကြီး
ကာတွန်း ဈေးသည်ကြီး
ကျောင်းတက်သူတွေ ပျော်ပါစေ
ကျောင်းတက်သူတွေ ပျော်ပါစေ
ဒို့မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း
ဒို့မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း
ပျော်တော်ဆက်
ပျော်တော်ဆက်
လူမွဲတွေက မနှေးခေတ်မီ သူဌေးဖြစ်တော့မည်
လူမွဲတွေက မနှေးခေတ်မီ သူဌေးဖြစ်တော့မည်
ကျောင်းသွားမယ် ထီဖိုးပေး
ကျောင်းသွားမယ် ထီဖိုးပေး
ပုဝါမကူရေမရှူဘူး
ပုဝါမကူရေမရှူဘူး
ဂီတချုပ်မှူးကြီး
ဂီတချုပ်မှူးကြီး
ချစ်စနိုး
ချစ်စနိုး
မင်းတပ်
မင်းတပ်
သီဆိုနေမယ် သီချင်းလေးတွေ
သီဆိုနေမယ် သီချင်းလေးတွေ