သောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမား

23 March 2021 - Sနွေဦး
(ကာတွန်း - Sနွေဦး/ဧရာဝတီ)

Latest Cartoons

စစ်အာဏာရှင်တို့ ညွှန်ရာလမ်း
စစ်အာဏာရှင်တို့ ညွှန်ရာလမ်း
ပေးပို့သော စာများ ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံရရှိ
ပေးပို့သော စာများ ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံရရှိ
အာဏာသိမ်းတာ လက်မခံလို့ပါ
အာဏာသိမ်းတာ လက်မခံလို့ပါ
နိုင်ငံတကာ အကူအညီ
နိုင်ငံတကာ အကူအညီ
သောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမား
သောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမား
ဘယ်သူခွဲခွဲ ဒို့မကွဲ
ဘယ်သူခွဲခွဲ ဒို့မကွဲ
ဖြိုခွဲခံထိတော့မယ်
ဖြိုခွဲခံထိတော့မယ်
ပြည်တွင်းရေး လေးစားသူကြီး
ပြည်တွင်းရေး လေးစားသူကြီး
မိတ္တူဆွဲသည်
မိတ္တူဆွဲသည်
အမိန့်
အမိန့်
သွေးစွန်းသော လက်ဘက်ရည်
သွေးစွန်းသော လက်ဘက်ရည်
အာဇာနည်တွေ နေတဲ့ တိုင်းပြည်
အာဇာနည်တွေ နေတဲ့ တိုင်းပြည်