ရထားကြီး ထွက်တော့မယ်

13 September 2021 - ဝေယံ(တောင်ကြီး)
(ကာတွန်း - ဝေယံ(တောင်ကြီး)/ဧရာဝတီ)

Latest Cartoons

ရထားကြီး ထွက်တော့မယ်
ရထားကြီး ထွက်တော့မယ်
ကာတွန်း ဖီးကြမ်းတွေ ရမယ်
ကာတွန်း ဖီးကြမ်းတွေ ရမယ်
ဗိုက်ကြီးသည်ပါမကျန်
ဗိုက်ကြီးသည်ပါမကျန်
တောက်ချပစ်လိုက်မယ်
တောက်ချပစ်လိုက်မယ်
စီမံကိန်းစပြီ
စီမံကိန်းစပြီ
ဓာတ်ပုံလှလှလေး ရိုက်
ဓာတ်ပုံလှလှလေး ရိုက်
ဒီကစောင့်နေသူ
ဒီကစောင့်နေသူ
နေရစ်တော့ကွယ် သွားတော့မယ်
နေရစ်တော့ကွယ် သွားတော့မယ်
ကာတွန်း အခြေအနေကို ထိန်းထားနိုင်ပြီ
ကာတွန်း အခြေအနေကို ထိန်းထားနိုင်ပြီ
ချွတ်
ချွတ်
ကာတွန်း ဖျားနေကြပြီလား
ကာတွန်း ဖျားနေကြပြီလား
ကြက်ဥရောင်းရန်ရှိသည်
ကြက်ဥရောင်းရန်ရှိသည်