တက်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိတယ်

23 October 2021 - ဝေး/ဧရာဝတီ
(ကာတွန်း - ဝေး/ဧရာဝတီ)

Latest Cartoons

ဖနွမ်ပင်က ကောင်းဘွိုင်
ဖနွမ်ပင်က ကောင်းဘွိုင်
ဆေးဖြူထုံးသုတ် ဖျောက်ဖျက်ဖုံးလည်း
ဆေးဖြူထုံးသုတ် ဖျောက်ဖျက်ဖုံးလည်း
တရားမရှိ ဓားမရှိ
တရားမရှိ ဓားမရှိ
အလိုမရှိ
အလိုမရှိ
အတုနဲ့ အစစ်
အတုနဲ့ အစစ်
ဥက္ကဋ္ဌကြီး
ဥက္ကဋ္ဌကြီး
ကာတွန်း တသက်တာဆု
ကာတွန်း တသက်တာဆု
ထိလား
ထိလား
ဟပ်တယ်ဟ
ဟပ်တယ်ဟ
မီးလျံကြားမှာ ပျံရဲသူ
မီးလျံကြားမှာ ပျံရဲသူ
ထန်တလန်အတွက် ကျတဲ့မျက်ရည်
ထန်တလန်အတွက် ကျတဲ့မျက်ရည်
ဖရဲသီး
ဖရဲသီး