ဓာတ်ပုံများက သမိုင်းကို ပြောနေကြသည်

1 February 2022 - ရော်ဘင်ဟုဒ်/ဧရာဝတီ
(ကာတွန်း - ရော်ဘင်ဟုဒ်/ဧရာဝတီ)

Latest Cartoons

ခွပ်လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း
ခွပ်လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တီးမှုတ်ကြတဲ့ပွဲမှာ
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တီးမှုတ်ကြတဲ့ပွဲမှာ
အလင်္ကာကျော်စွာ
အလင်္ကာကျော်စွာ
ခါးနာသူကြီး
ခါးနာသူကြီး
ဖရဲသီး
ဖရဲသီး
သူတို့ပြောတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး
သူတို့ပြောတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး
ကြွကြပါ
ကြွကြပါ
အင်တာနက်ကို ကြောက်သလား
အင်တာနက်ကို ကြောက်သလား
သူခိုး ဓားပြထက် ဆိုးတဲ့ ရန်သူ
သူခိုး ဓားပြထက် ဆိုးတဲ့ ရန်သူ
ဓာတ်ပုံများက သမိုင်းကို ပြောနေကြသည်
ဓာတ်ပုံများက သမိုင်းကို ပြောနေကြသည်
ဖနွမ်ပင်က ကောင်းဘွိုင်
ဖနွမ်ပင်က ကောင်းဘွိုင်