သူတို့ပြောတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး

17 February 2022 - နေညိုအေး/ဧရာဝတီ
(ကာတွန်း - နေညိုအေး/ဧရာဝတီ)

Latest Cartoons

မပြီးသေးတဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်
မပြီးသေးတဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်
သူ့တို့အလောင်းကို ကာကွယ်ပြုလို့ ငါတို့တိုက်ရတယ်
သူ့တို့အလောင်းကို ကာကွယ်ပြုလို့ ငါတို့တိုက်ရတယ်
အဝေးရောက်သမီး
အဝေးရောက်သမီး
လက်နက်ချပါ
လက်နက်ချပါ
အသက်ကိုပေး၍
အသက်ကိုပေး၍
ပြန်ကြားရေး
ပြန်ကြားရေး
တလိမ်နှစ်လိမ် ပွေလိမ်ရှုပ်တယ်
တလိမ်နှစ်လိမ် ပွေလိမ်ရှုပ်တယ်
ပြန်စာ
ပြန်စာ
ခွပ်လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း
ခွပ်လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တီးမှုတ်ကြတဲ့ပွဲမှာ
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တီးမှုတ်ကြတဲ့ပွဲမှာ
အလင်္ကာကျော်စွာ
အလင်္ကာကျော်စွာ