လက်တလုံးအလို

15 February 2023 - JMP
(ကာတွန်း - JMP/ဧရာဝတီ)

Latest Cartoons

ငါ့လှေငါထိုး ငရဲရောက်ရောက်
ငါ့လှေငါထိုး ငရဲရောက်ရောက်
သူခိုးဓားပြထက် ဆိုးတယ်
သူခိုးဓားပြထက် ဆိုးတယ်
သူခိုးဓားပြထက် ဆိုးတယ်
သူခိုးဓားပြထက် ဆိုးတယ်
ကလေးကစားစရာ မဟုတ်
ကလေးကစားစရာ မဟုတ်
လက်တလုံးအလို
လက်တလုံးအလို
ရန်များကို ကိုယ်ရှင်းမယ်
ရန်များကို ကိုယ်ရှင်းမယ်
မောတော့မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူး
မောတော့မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူး
ဘာတွေပါလဲ ဆန်တာကလော့
ဘာတွေပါလဲ ဆန်တာကလော့
ကမ္ဘာထောင့်ကြားနေရာလေးမှာ
ကမ္ဘာထောင့်ကြားနေရာလေးမှာ
စိတ်မမှန်သူတိုင်း အခွန်လွတ် လျှပ်စစ်ကားကြီး စီးပြီ
စိတ်မမှန်သူတိုင်း အခွန်လွတ် လျှပ်စစ်ကားကြီး စီးပြီ
ရောဂါကျွမ်းနေပြီ
ရောဂါကျွမ်းနေပြီ
အဖြူရောင်လေးပါ
အဖြူရောင်လေးပါ