နောင်နှစ်ကိုလည်း ဆီးလို့ကြိုကွယ်

16 April 2023 - ရော်ဘင်ဟုဒ်
(ကာတွန်း - ရော်ဘင်ဟုဒ်/ဧရာဝတီ)

Latest Cartoons

သူတို့လည်း ဒီမိုကရေစီ
သူတို့လည်း ဒီမိုကရေစီ
ထပ်ပစ်လိုက်ရမလား
ထပ်ပစ်လိုက်ရမလား
လူကြီးနဲ့ တွေ့မယ်
လူကြီးနဲ့ တွေ့မယ်
နောင်နှစ်ကိုလည်း ဆီးလို့ကြိုကွယ်
နောင်နှစ်ကိုလည်း ဆီးလို့ကြိုကွယ်
အကူအညီတွေ ရောက်လာပြီ
အကူအညီတွေ ရောက်လာပြီ
ငါ့လှေငါထိုး ငရဲရောက်ရောက်
ငါ့လှေငါထိုး ငရဲရောက်ရောက်
သူခိုးဓားပြထက် ဆိုးတယ်
သူခိုးဓားပြထက် ဆိုးတယ်
ကလေးကစားစရာ မဟုတ်
ကလေးကစားစရာ မဟုတ်
လက်တလုံးအလို
လက်တလုံးအလို
ရန်များကို ကိုယ်ရှင်းမယ်
ရန်များကို ကိုယ်ရှင်းမယ်
မောတော့မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူး
မောတော့မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူး
ဘာတွေပါလဲ ဆန်တာကလော့
ဘာတွေပါလဲ ဆန်တာကလော့