ပိုင်ရှင်မဲ့နဲ့ လက်ဝယ်တွေ့

14 December 2018 - လူကြီးမင်း
လူကြီးမင်း/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

ရုပ်ချင်းတော့ မဆင်စေနဲ့
မိုက်တယ်ဆိုတာ လွယ်ပါတယ်
သတင်းမထူး
ညီတူညီမျှ ကူရမယ်
ဒီတောင်ကို မောင်ကျော်မယ်
လှည့်မကြည့်အားဘူး
အစေးမကပ်ဘူး
ရွေးကောက်ပွဲဗျူဟာ
ဟာဟာ့ပဲ ရမယ်
ဘယ်သူ မ မှာလဲ
ကလေးများကို လေးစားပါ
အရင်လိုပါပဲ