နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိ မဲပေးသွားမယ်

25 March 2017 - ညီထွေး
ညီထွေး/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးငှက်တွေ ရပြီ
မီးလောင်ဗုံးမှသည် ရာဘာကျည်ဆီသို့
လူလည်း ရေချိုးပေးကြပါ
လိုအပ်လာပြီ
မျှော်သာမျှော်သည် မပေါ်ပြီ
လက်မည်းကြီးတွေ လာနေပြီ
ရွှေ့လိုက်တဲ့ အကွက်တွေ
ရုပ်တုလည်း မနေရ
ဒီအချိန်ကို ရောက်ရင်
စစ်ပွဲရဲ့ အခြားတဘက်မှာ
ဒါရိုက်တာ ဘယ်သူလဲ
ဒူတာတေးကို ကြိုဆိုပါသည်