ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်ကျင်းပရန် တောင်းဆိုမှု တပ်သဘောထား မပါ

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှု မရှိသဖြင့် တပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ရွေးကောက်ပွဲ အသစ်တခု ကျင်းပပေးရန် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ တောင်းဆိုမှုတွင် တပ်မတော်၏ သဘောထား မပါဝင်ကြောင်း