သတင်း

ညနေ ၄ နာရီ နောက်ပိုင်း ရောက်လာသည့် ကြိုတင်မဲများ ပယ်မဲစာရင်းဝင်ဟု ဆို

၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ကြိုတင်မဲ...
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးပိုက်ထွေးမှ ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားအဖြစ်...
ဆက္ရန္...